Orta ýygylykly peçiň materialy

Kislotaly gury süýt materialy: Ilkinji peç guradylandan we süzülenden soň os- Fosfor kwars ýokary öwrüliş tizligine, gysga guradyş wagtyna, ajaýyp ses durnuklylygyna, ýylylyk zarbasynyň durnuklylygyna we ýokary temperatura güýjüne eýe.

Jikme-jiklikler

Orta ýygylykly peç
köp sanly material

Bitarap gury ramming materialy
Bitarap gury süýüm materialy aňsat ulanmak, adaty temperaturada gatylaşmak, ýokary ýokary temperatura gysyjy güýç, kiçijik ýylylyk giňelmegi we kiçelmegi we ergin eroziýasyna berk garşylyk bilen häsiýetlendirilýär.

Alkogolly gury süýt materialy
Alkogolly gury süýümli material ýokary temperaturanyň durnuklylygynyň, eroziýa garşylygy, könelmegine garşylyk, gowy termiki zarba garşylygy, ýük ýumşadyjy temperatura we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.

Önümleriň fiziki we himiki görkezijileri

Materialyň dokumasy

MgO

Al2O3

CaO

SiO2

Köp dykyzlygy

Bölejikleriň ululygy

Hyzmatyň iň ýokary temperaturasy

Litika

-

-

-

98

1.9 ~ 2.2

0 ~ 6

1650

Magniý

≥96

< 1.5

-

< 2

2.85 ~ 2.9

0 ~ 10

1800

Al Mg spinel

11 ~ 32

65 ~ 88

1

1

2.95 ~ 3.15

0 ~ 6

1800

Korundum

-

90

-

-

2.95 ~ 3.15

0 ~ 6

1800

Mullite

-

> 80

-

< 16

2.6

0 ~ 6

1400

Magnesia alumina spinel

75

22

-

-

3.05

0 ~ 6

1800

Dürli görkezijileri bolan refrakter materiallar islege görä düzülip bilner. Jikme-jiklikler üçin 400-188-3352 belgä jaň ediň