önümleri

Biz bilen habarlaşyň

ZhengzhouDongfang peç astyMaterials Co., Ltd.

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.Amatly bolsa, salgymyzy web sahypamyzda tapyp, kärhanamyza gelip bilersiňiz.

habarlaşyň

Salgysy

Henan welaýatynyň Sinmi şäheri, Günorta halkaly ýol bilen Longtan ýolunyň kesişmesi

Telefon

400-188-3352
+86 13203885388

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň