Lightagty izolýasiýa guýulýan

Önüm ýeňil agregatdan, ýokary hilli çydamly çig maldan, goşundylardan we beýleki esasy çig maldan ýasalýar.

Jikme-jiklikler

Lightagty izolýasiýa guýulýan

Umumy gurluşyk güýçli howanyň berkligi, gowy ýylylyk izolýasiýa täsiri, ýokary güýç, kiçi gysylma we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär

Pes, orta we ýokary temperaturada ajaýyp mehaniki häsiýetleri, ajaýyp ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak we amatly gurluşyk bilen häsiýetlendirilýär.CFB gazanlarynyň ýylylyk izolýasiýa böleklerinde, himiki, nebit we beýleki senagat peçlerinde giňden ulanylýar ýa-da peçleriň astynda ulanylýar.

Önümleriň fiziki we himiki görkezijileri

Taslama / Ady / Model

Malylylyk izolýasiýa guýulýar

Perlit termiki izolýasiýa betony

Diatomit izolýasiýa betony

 

DFQJ-0.5

DFQZJ-0.4

DFQGJ-0.4

Al2O3 (%)

≥30

≥20

≥15

Köp dykyzlygy (g / cm³)

0,5

0.4

0.4

Sykyş güýji (MPa)

110 ℃

2.5

2.0

1.5

500 ℃

0.6

1.0

0,5

900 ℃

0.8

-

-

Malylylyk geçirijiligi W / (mK)

≤0.20

≤0.10

≤0.06

Hyzmatyň iň ýokary temperaturasy (℃)

900

600

600

Bellik: Işleýiş we tehniki görkezijiler hyzmat şertlerine görä sazlanyp bilner.

Dürli görkezijileri bolan refrakter materiallar islege görä düzülip bilner. Jikme-jiklikler üçin 400-188-3352 belgä jaň ediň